200ชม.คอร์สครู

ครูที่ดี เริ่มต้นจากการเป็นนักเรียนที่ดี

เอ๊กซ์เฮล โยคะ ไม่ได้สอนให้คุณเก่งที่สุด แต่เราสนับสนุนให้คุณเป็นครูผู้สอนและเป็นผู้ฝึกที่ดีที่สุดในเวอร์ชั่นของคุณเอง
สนุกกับการเรียนรู้ที่มาท้าทายในแต่ละวัน เพิ่มความเข้าใจกลไกของร่างกายตัวเอง รวมถึงความซับซ้อนของจิตใจ ที่เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้จักตนเองอย่างดี และไม่มีที่สิ้นสุด
เรียนรู้ที่จะ ลดเพื่อเพิ่ม น้อยแต่มาก เข้าใจมากกว่าท่องจำ”

ครูบุษ – เอ๊กซ์เฮล โยคะ

200 ชม. กับการเรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุด

Mobility * Stability * Strength

“ร่างกายแข็งแรง ส่งผลให้จิตใจเข้มแข็ง”

เอ็กซ์เฮล โยคะครูบุษ เน้นเรื่องการฝีกเคลื่อนไหวเพื่อสร้างพื้นที่ว่าง (Space) ให้พลังงานธาตุอีกทั้ง 4 คือ ดิน Earth น้ำ Water ลม Air ไฟ Fire มีการหมุนเวียนคล่องตัวขึ้น
การลดความตึงเครียด กดดัน หรือยัดเยียด ส่งผลให้เพิ่มความเบา และสมดุลให้ระบบต่าง ๆ ในร่างกายได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เรียนรู้โภชนาการ กินเพื่อเสิรมระบบย่อยให้แข็งแรง และสร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็ง

  ตารางคอร์สครู 200 ชม.

  หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

  1. ผู้ฝึกที่มีการฝึกมาอย่างน้อย 100ชั่วโมง และ ต้องการ
   เรียนรู้เพิ่มขึ้นที่นอกเหนือจากการฝึกโยคะอาสนะ เพื่อพัฒนา
   สุขภาพในองค์รวมให้ดียิ่งขึ้น
  2. ผู้ฝึกที่สนใจเป็นครูที่พร้อมส่งต่อความรู้ให้ผู้อื่นด้วยความมั่นใจ และต้องการฝึกในสภาพอากาศที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติ 
  3. ผู้ฝึกที่บาดเจ็บมาอย่างต่อเนื่อง ต้องการปรับหาความรู้ และ
   ทางเลือกในการฝึกเพื่อพัฒนาให้ร่างกายดีขึ้น
  4. ผู้ฝึกที่สำเร็จหลักสูตรครูมาแล้ว และต้องการเรียนเพิ่ม
   เพื่อขยายความรู้ในการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

  ทำไมถึงต้องเลือกเรียนโยคะกับครูบุษ

   

  • มาตราฐานของเอ๊กเฮลโยคะเทียบเท่าสากล มีความเชี่ยวชาญคอร์สต่างชาติมาเป็นเวลานานกว่า 12ปี กับครูฝึกมาตราฐาน E-RYT 500, Yoga Alliance และได้รับความเชื่อใจจากผู้ฝึกที่จบ หลักสูตร200ชม.จากทั่่วโลกที่มาเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วหลายท่าน
  • เราเน้นการเรียนรู้ ฝึกเฝ้าสังเกต ตั้งคำถามและหาคำตอบ เพื่อการเกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติ
  • โยคะไม่ใช่แค่ท่าอาสนะ แต่เริ่มตั้งแต่การเคลื่อนไหวในการเช้าท่า รวมทั้งการออกจากท่าด้วยเทคนิคต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความเบาของกายและใจ ด้วยการ ลดความตึงเครียด และหยุดยัดเยียด ในขณะฝึกปฏิบัติ   
  • ช่วยให้ข้ามผ่านความกลัวในอาสนะที่กำลังถูกท้าทาย  ด้วยการเรียนรู้เทคนิค ทฤษฎีตามหลักวิทยาศาสตร์เพื่อให้ผู้ฝึกเข้าใจถึงกลไกต่างๆของร่างกายอย่างชัดเจน
  • ให้คำแนะนำที่ต่อเนื่องทั้งในห้องเรียน และแบบตัวต่อตัว เพื่อเรียนรู้ข้อจำกัดของร่างกายในแต่ละคน คอยดูแลและปรับท่าทางให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวผู้ฝึกเอง
  • เปิดรับนักเรียนกลุ่มขนาดเล็ก ตั้งแต่ 5-15 คน เพื่อที่ทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด และทั่วถึง
  • ประกาศนียบัตรเพื่อลงทะเบียนเป็นครูเพื่อฝึกสอนกับ Yoga Alliance เมื่อจบหลักสูตร

  เกี่ยวกับครูบุษ

  กินอาหารให้เป็นยา

  เนื้อหาและการเรียนใน 3 หลักสูตร

  ภาคปฏิบัติ ภาคทฤษฏี และศิลปะในการสอน

  หลักสูตรที่ 1 การเรียนรู้ในทางปฏิบัติ

  เพื่อเจาะลึกในท่าอาสนะผ่านการฝึก Insight Flow ที่ครู ผู้สอนออกแบบการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงจากการควบคุมการ เคลื่อนไหว (Mobility) ที่เกิดความเสถียรและเบา (Stability) เพื่อพัฒนาการของมวลกล้ามเนื้อที่แข็งแรง ขึ้น (Strength) รวมถึงการเข้าท่าโยคะที่มากับความ หลากหลายทางเทคนิค

  การฝึกอาสนะผ่านหยินโยคะ เพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ จากการใช้งานและสร้างพื้นที่ให้การไหลเวียนของพลังงาน เพิ่มขึ้น

  การฝึกหายใจเพื่อปอดที่แข็งแรงในหลากหลายรูปแบบ, การฝึกสมาธิ, สวดมันตรา, ล้างพิษแบบโยคี, เคลื่อนไหว ด้วยเสียงเพลงผ่านพลังงานธาตุทั้ง 5, โยคะนิทราเพื่อ การผ่อนคลายขั้นสูง

  หลักสูตรที่ 2 การเรียนทางทฤษฏี

  ที่รวมถึงกายวิภาคศาสตร์, Anatomy, ปรัชญาโยคะเพื่อความ เข้าใจองค์รวมของกาย พลังงาน และจิตใจ, อายุรเวท ศาสตร์โบราณเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน, 7 จักระเพื่อเสริมสร้างพลัง งานที่สมบูรณ์, โภชนาการบำบัดเพื่อสุขภาพ, ภาษาสันสกฤต , เทคนิคการสอน, การลำดับคิวการถ่ายทอด, คำพูดที่เฉพาะ เจาะจงในการสอนที่มีประสิทธิภาพ

   

   

   หลักสูตรที่ 3 ศิลปะการสอนเพื่อเป็นครูโยคะใน เวอร์ชั่น ที่ดีที่สุดของคุณ

   การเรียนรู้เพื่อเตรียมการสอนที่รวมถึง Alignment, การศึกษา ร่างกายที่มีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน, การจัดท่าโยคะและระเบียบ ร่างกายด้วยมือ หรือ คำพูดอย่างมีประสิทธิภาพ, การใช้ภาษา เพื่อลำดับการเคลื่อนไหว, โทนเสียงที่เพิ่มความน่าสนใจ, เทคนิคการออกแบบโปรเกรมการสอน

  และสุดท้ายคือการนำเสนอหน้าชั้นเรียน ด้วยการฝึกสอนจริง ภาคสนาม, ฝึกเป็นผู้สำรวจการสอนของครูผู้ฝึกสอนท่านอื่น, การวิเคราะห์ข้อดีข้อด้อย และสิ่งที่ต้องปรับปรุงในการสอน ของครูฝึกใหม่ให้เป็นมืออาชีพ

  ตารางเรียนประจำวัน

  07.30 ชาอินเดีย เตรียมล้างโพรงจมูก

  08.00 ฝึกลมหายใจ ต่อด้วยโยคะอาสนะ

  10.00 อาหารเช้าเบา ๆ

  10.30 ฝึกหยินโยคะ สมาธิ หรือโยคะนิทรา

  12.00 อาหารกลางวัน พักทำการบ้าน

  14:30 ถาม ตอบ, ปรัชญาโยคะ อะนาโตมี เวิร์คชอปต่าง ๆ เทคนิคการสอน อายุรเวช จักระ หรือโภชนาการบำบัด

  16:30 โยคะคลินิค, ฟีดแบคประจำวัน

  18.30 อาหารเย็น

  ห้องเรียนรู้ท่ามกลางธรรมชาติ

  การได้ฝึกโยคะท่ามกลางธรรมชาติ น่าจะเป็นความฝันของผู้ฝึก หลาย ๆ ท่าน

  ที่ศาลาโยคะของเราอยู่ท่ามกลางหุบเขาห่างจากตัวเมืองปายมา 4 กิโล อากาศที่บริสุทธิ์ไม่ได้แค่ช่วยผ่อนคลายเพียงร่างกาย แต่การปลดปล่อยใจให้สมดุลกับธรรมชาติ เคารพในการมีและ เป็นอยู่ ตามธรรมดาของสิ่งนั้น ๆ ก็สร้างความสงบ สำรวมให้เกิด ขึ้นได้ทันที

  ค่าใช้จ่ายในการเรียน

  ราคานี้รวม

  • ห้องพักที่อินปาย รีสอร์ท 25 คืน
  • อาหารมังสวิรัต 3 มื้อ วันจันทร์ – ศุกร์
  • รวมอุปกรณ์การฝึก หนังสือ และการฝึกสอนตามหลักสูตร
  • รวมค่าขนส่งจากตัวเมืองปายถึงโรงเรียนในวันเปิดเรียนและปิดเรียน

  ราคารวมคอร์สครู 200 ชม.

  ลองมาฟังผู้ฝึก ที่ผ่านการเรียนมาแล้วกันค่ะ

  ไก่ – ปิยะนุช ไชยวรรณา 3 วันที่ได้ฝึกกับครูบุษ ได้อะไรมากมาย ในการฝึกไม่ใช่แค่เทคนิคในการเข้าท่าอาสนะ อย่างเดียว แต่มันได้ทั้งวิธีการคิดการสังเกต รู้จักตั้งคำถาม ข้อสงสัยให้กับตัวเอง และการได้คิดอะไรนอกกรอบ และอยู่บนพื้นฐานของ ความถูกต้องเหมาะสม ชอบมากเลยค่ะ รอลงเรียน 50ชั่วโมงกับครูเร็ว ๆ นี้คะ

  ไก่ – ปิยะนุช ไชยวรรณา

  Google Reviews

  Xhale Yoga
  5.0
  Based on 70 reviews
  powered by Google
  Isabell Schad
  Isabell Schad
  18:38 29 Dec 19
  I took the 200hrs TTC with Bhud. It was an incredible experience. When I signed in for the TTC, I never really did Yoga... before. Bhud recommended to practice Yoga asana at least 3 months before the start of the course and I would totally agree with that. The course is really intense, so it was really hard for me in the beginning. But with Bhuds patience and with all the passion and joy she brought for teaching yoga you will be captivated and motivated to learn all the wisdom of Bhud. Not only in a physical way, I got the chance to feel my body in a way I never felt it before. I learned so much during this whole month and I appreciate all of it. With things like the morning in silence, I learned to grant myself all the space I need to live in piece and harmony. Next to the "normal" lessons we also had some classes in another environment, like the cooking class or the farm day, where we had the chance to learn a whole different lifestyle.I would totally recommend this course for everyone in every section of life.Thank you so much for giving me the chance to learn so much more about my body and my mind, to find my spirit and joy in life.read more
  Marina Miller
  Marina Miller
  05:14 09 Dec 19
  Great yoga training, with a focus on how to move to prevent injury and gain a deeper understanding of your body. One of... the things I really appreciated about Bhud's approach is the emphasis on experimentation and constant learning, going beyond the standard yoga poses and exploring on your own how your body feels through different movements. My husband and I have been practicing yoga for just a few months, and we feel that our yoga practice has developed tremendously through this 5 day experience. Healthy, yummy food and a peaceful place to learn!read more
  Julia Hederstrom
  Julia Hederstrom
  06:53 29 Oct 19
  Xhale Yoga YTT with Bhud went beyond my expectations. With all the yoga teacher trainings out there, I’m glad this one... chose me:) Bhud is a humble, energetic and passionate human being sharing her wealth of knowledge and experience from her heart. I found her approach to yoga very refreshing and unique, and got just what I came for-to understand a component of yoga in a way that feels light and lifted. With two words, she can breathe ease into your asana, and help you stay connected from the core. By not focusing on “perfect alignment”, she acknowledges each person’s wisdom for adjusting their body to their own structural needs, and cultivating the skill of listening to one’s own body first and foremost. She is hyper aware of helping find the perfect balance in each asana for the hips and spine, and guiding the release of any tension in the postures we might strain these areas. This was such a critical foundation I found so necessary in my practice of yoga, alongside the many pranayama exercises to assist our breathing patterns.When it comes to theory and yoga philosophy, Bhud embodies whatever she teaches. Honest to the core, she teaches out of direct experience and practice; there is nothing “conceptual” about her teachings. Using many of her life stories as examples, she goes beyond the paper and challenges us to act from a place of knowing ourselves, rather than repeating to others what we do not yet fully understand.What I really loved in this course was the freedom I experienced in myself while I was here-she allowed us to find what it is within yoga that spoke to us individually, rather than conforming ourselves to certain expectations. The yoga practice really becoming our own, as we shift our awareness into curiosity. The curiosity within each asana for example, why we do what we do, and how to allow it to work for us to expand and soften even more.While every day was for sure physically and energetically stimulating, Bhud cultivated such a fluid flow and creative focus in her YTT offering, the material felt vibrant and alive. Formless movement, elements dance, chakra meditations, mantra singing, and self expression were all encouraged highlights weaved throughout the training that I really appreciated. Alongside outings in permaculture, thai traditional massage, thai cooking class, and waterfall escapades outside the shala, the activities she offered during the month were filled with endless richness and diversity.Besides these few points, the food at Xhale Yoga is simply incredible; I felt nourished from the inside out during my entire time there. Bhud creates the menu herself that comes to life and brings art as well into the plates! I would say Bhud is an artist of yoga; and each asana she creates is freshly painted on her impermanent canvas of life, with the openness to always be changing and learning every single day. “Never stop learning,'' she says. Well, that is something a true teacher can say.My heart is filled with love and gratitude for this woman for teaching me, not only on the yoga mat, but extending beyond-for giving me the foundation from this course to set my path in yoga and life with such a unique perspective and light. THANK YOU Bhud!read more
  mic whal
  mic whal
  14:20 04 Sep 19
  I found Bhud to be so generous with her teaching, there was so much additional information provided to ensure that the... yoga practice you develop as a result of the retreat is tailored to your own needs - this at least makes it easier to keep to. The retreat provides a good overview of Yoga philosophy and offers experimental interpretations. I would say you should try and at least have some prior knowledge of yoga practice before you attend, but you don't need huge experience. The food and accommodation are excellent. Pai is a dream.read more
  Charlotte Blondeel
  Charlotte Blondeel
  10:12 28 Aug 18
  One of the best things I did on my trip. I was completely new to yoga and medidation but lovely Bhud teaches you step... by step, always with a smile on her face.I can only recommend this to anybody who feels like taking time for themselves and get new energy in life.The food is absolutely delicious as well. Just do it!read more
  François Gaudreault
  François Gaudreault
  15:48 04 Aug 18
  Bhud is just an amazing person ! Her philosophy of Yoga and meditation is deep and very interesting. Either you are... beginner or advanced in these practices, you will love your time in Xhale!! The food is just WOW and the teaching allow you to come back to the essential and make some changes in your life. Don’t hesitate and book!!read more
  Linda McLean
  Linda McLean
  20:35 19 Dec 17
  Bhud is an exceptional yogi and wise woman who shares everything with open-hearted generosity. She teaches and guides... with charm and humour and a kind of uncompromising clarity that changes people. Xhale Yoga Retreat is a jewel of an experience. Was it really only one week? I'm forever grateful.read more
  Antonia Reid
  Antonia Reid
  12:55 27 Oct 17
  I have been meaning to write a review of my time at Xhale for quite some time. Here i go, finally getting my act... together and spreading the love about a wonderful yoga, mindfulness, chanting, healthy living, team bonding, love sharing retreat, in outback Pai. My 57 year old mother and I (26) did the retreat in July 2016. The week was incredible. The yoga was fantastic and was suitable for the young, for the old, for the inexperienced and for the experienced. I met some wonderful people that I am still in contact with today. Bhud is a beautiful person with a contagious laugh. I loved hearing her yoga and life stories. Her and her team made the week very memorable and introduced me to many things that I have taken into my every day life since then. I am eating healthier, yogiing more, and am now a proud owner of a Netti pot. Thanks Bhud!read more
  Jen Barrett
  Jen Barrett
  15:52 25 Oct 17
  So disappointed trip advisor changed their policy and wiped years of excellent review of Xhale Yoga retreat. I went... there in 2015 and it was a wonderful experience. The food was so delicious and the teaching really beneficial. So much introspection, reflections and growth came out of my time there (not to mention friendships with some lovely yogis!). Highly recommend.read more
  Next Reviews
  js_loader

  Facebook Reviews

  Xhale Yoga with Bhud
  4.8
  Based on 23 reviews
  powered by Facebook

  ตารางคอร์สครู 200 ชม.